Hvordan monterer man en Lumi innredning?

Lumi innredningsløsning monteres i tre trinn. Først monteres rammen, dvs. sider, sokler, samt de nederste og øverste hylleplate. Deretter bruker man et vater og justerer sidenes føtter slik at rammen står rett. Til slutt monteres løsningens innredningsfunksjoner, slik som skuffer, skostativ og garderobestenger. Alle monteringstrinn er illustrert i Lumis monteringsanvisning.

For hjelp til montering får kunden en illustrasjon av sin planlagte løsning, der plassering av alle medfølgende komponenter finnes. Plasseringene er merket med et tall som sier i hvilket av sidenes hull (regnet fra første hull nedenfra) som enheten skal festes i med medfølgende beslag.


Forrige