Privat

Elfa har utformet denne personvernpolitikken for å la deg vite hvorfor vi innhenter informasjon fra deg, og hva vi gjør med den.

For det første finnes det bare så mye informasjon som et nettsted i det hele tatt kan innhente uten at du svarer på bestemte spørsmål. Elfa logger IP-adresser (som vil si den posisjonen datamaskinen din har på Internett) for systemadministrasjon, feilsøking og for å undersøke trafikkutviklingen på nettstedet. (IP-adresser hjelper oss for eksempel til å finne ut hvor stor andel besøkende som kommer fra diverse "online gateways", f.eks. AOL, Yahoo eller tilsvarende.) Denne informasjonen (i samlet form) registreres bare for administrative formål; IP-adresser er ikke knyttet til personlig informasjon.

Elfa benytter cookies, små datafiler som lagres på datamaskinen, til å tilpasse deler av vårt nettsted til dine ønsker. Elfa bruker for eksempel en cookie til å identifisere deg som medlem, og for å sikre at bare du har tilgang til f.eks. personlige prosjekter og tegninger. Du trenger dermed bare å svare på disse spørsmålene én gang og ikke hver gang du deltar i en aktivitet eller hendelse. Selve cookien forteller ikke oss (eller andre) hvem du er, e-postadressen din eller noe annet personlig. Du kan utforske nettstedet og lese innholdet uten å registrere deg eller oppgi personlig informasjon av noen art.