Brukervilkår

Nedenfor beskrives vilkårene og betingelsene for bruke av Elfas nettsted www.elfa.com Ved å fortsette å bruke dette nettstedet bekrefter du at du har satt deg inn i og godtatt disse vilkårene.

Med mindre annet er angitt, er innholdet og sidene på dette nettstedet beskyttet av opphavsrett © Elfa Group AB (eller dets datterselskaper når så angis, og/eller dets rettighetshavere), SE-593 87 Västervik, Sverige. Alle rettigheter forbeholdes.

Informasjon på nettstedet, herunder, men ikke begrenset til, tekst, bilder og lyd, kan ikke, med unntak av til strengt privat bruk eller der annet angis, reproduseres, overføres, distribueres eller lagres i noen form uten at det på forhånd er innhentet skriftlig tillatelse fra Elfa Group AB. Endringer i innholdet på nettstedet er uttrykkelig forbudt.

Visse deler av nettstedet inneholder bilder som er rettighetsbeskyttet av sine respektive eiere.

Informasjonen som gis på nettstedet www.elfa.com, er nøye utvalgt, Elfa Group AB påtar seg ikke noe ansvar for feil eller utelatelser. Design, spesifikasjoner og priser kan endres uten varsel. Lokale forskjeller i sortiment og priser kan forekomme.

Disse nettstedene kan inneholde lenker til andre nettsteder som Elfa ikke har kontroll over. Slike lenker gis utelukkende av hensyn til brukerne. Elfa er ikke ansvarlig for innholdet eller påliteligheten til lenkede nettsteder og støtter nødvendigvis ikke synspunktene som kommer til uttrykk, eller organisasjonen eller personen som uttrykker dem. Elfa garanterer ikke at disse lenkene fungerer til enhver tid, og vi har ingen kontroll over tilgjengeligheten til de lenkede sidene.

Varemerker Med mindre annet er angitt på nettstedet, er publiserte merker, selskapslogoer og emblemer underlagt varemerkerettigheter som tilhører Elfa Group AB (eller dets datterselskaper).