Miljödeklaration

Skjutdörrsgarderober

Tillverkande bolag
Luminator AB
Box 123
565 23 Mullsjö
Kontaktperson: Anders Ljungwall
Tel: 0392-389 00
Fax: 0392-105 00
E-mail: info@ lumi.se
Hemsida: www.lumi.se

Miljöarbete
Företaget är certifierat enligt ISO 14001.Verksamhetens art kräver inte tillstånd enligt miljöskyddslagen.Företaget är anslutet till REPA-registret.

Miljöpåverkan
Företaget eftersträvar att minimera miljöpåverkan genom ständiga förbättringar och där det är ekonomiskt försvarbart, välja material och komponenter utifrån ett livscykelperspektiv.

Transporter
Luminator strävar efter att använda ett transportsätt som för miljön är så gynnsamt, effektivt och miljövänligt som möjligt. Samtliga leveranser sker med lastbil och våra transportörer arbetar aktivt med miljöfrågor. För att minska förbrukningen av naturresurser transporterar vi våra varor till övervägande del på egna stålpallar som vi har ett retursystem uppbyggt för. Vi arbetar också med att minimera transporterna genom att samla upp leveranser till olika områden vid ett och samma tillfälle.

Tillverkning
Produktionen har låg mekaniseringsgrad, eftersom alla produkter tillverkas enligt unika kundmått vilket utesluter serieproduktion. Produktionen består av tillkapning av redan ytbehandlat material och därefter montering. Ingen ytbehandling utförs av företaget. Metallbaserat spill återvinns. Träbaserat spill går till värmeverk. Företagets lokaler upp värms med olja och luftvärmepumpar.

Produkten
Företaget tillverkar interiörprodukter avsedda för förvaring av kläder m.m. Produkterna säljs genom byggvaruhus och specialbutiker, men är ej att klassas som byggvaror då de ej utgör en del av byggnation. Produkten används för inredning i främst hemmiljö. Den kan även användas i vissa offentliga miljöer. Någon generell livslängd kan inte anges, men uppskattas till minst 15-20 år.

Produktens huvudbeståndsdelar:
Produkten består av 2 huvudsakliga beståndsdelar - garderobsfronten och garderobsinredningen.

- Garderobsfronter
Garderobsfronten består av en ram- och skenkonstruktion av aluminiumprofiler eller stålprofiler. I ramen monteras en fyllning av spegelglas, färgat glas eller panel av folierad alt. fanerad spånskiva eller MDF- skiva.

- Garderobsinredning
Inredning består av hyllsystem tillverkat av folierad eller fanerad spånskiva alt. pulverlackerad trådkonstruktion.

Produktinnehåll vikt% av årsproduktion
Aluminiumprofiler 10
Stålprofiler 5
Spegelglas 35
Spånskiva (folierad/fanerad) 40
Metalltråd (pulverlackerad) 5
Skruvar och beslag 2
Wellpapp (emballage) 2
Krympplast (emballage) 1

Aluminiumprofiler
Levereras från fabrik i Sverige och består av extruderad aluminium som ytbehandlas genom anodisering eller pulverlackering.

Stålprofiler
Levereras från fabrik i Canada eller Storbrittanien och består av valsad stålplåt. Plåten är ytbehandlad enligt miljökrav i ursprungslandet.

Spegelglas
Spegelglaset är 4 mm tjockt och levereras i huvudsak från fabrik i Storbrittanien. Tillverkas enligt miljökrav i ursprungslandet.

Spånskiva
Spånskiva av E1-klass används. Skivorna levereras från ledande leverantörer i Europa. Tillverkas enligt miljökrav i ursprungslandet. Spånskivor och MDF tillverkas av fabriker som uppfyller Europa-normen EN120. Denna norm anger testmetoden för formaldehyd-avspaltning och klassen E1 anger att gränsvärdet 0,13 mg/m3 luft ej får överskridas.

Emballage
Dörrarna förpackas med well-sidor av återvinningsbart material, skyddshörn av EPS (expanderad polystyren) samt krympfilm av polyeten. Inredningssidor av skivmaterial förpackas företrädesvis i polyeten. Övrig inredning skyddsförpackas i wellkartong eller polyeten. Allt emballage som Luminator använder är återvinningsbart.

Garantibevis
Produkten omfattas av Luminators AB funktionsgaranti.
Garantin omfattar: 10 års garanti mot fabrikationsfel på produktens metalldelar samt rörliga delar, såsom hjul och styrningar. Gratis leverans av nya delar vid fabrikationsfel.

Förutsättningar; Produkten skall vara köpt och betald genom en auktoriserad återförsäljare i Sverige, samt levererad och monterad i Sverige. Defekta delar skall på anmodan returneras.

Garantins giltighet; Garantin gäller för fel som reklamerats inom 10 år från det datum då produkten levererats från vår fabrik.

Övrigt
Enligt leveransvillkoren ABM07.


  Tillbaka